निषेध गरिएका विषय

प्रकाशित मिति: 2015-06-04

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

अध्यागमन विभाग, काठमाण्डौको

सरोकारवालाहरुले जानकारी राख्नु पर्ने अत्यन्त जरुरी सूचना ।।।

अध्यागमन सम्वन्धी ऐन, २०४९ अध्यागमन नियमावली, २०५१ र अध्यागमन कार्यविधि, २०६५ अनुसार नेपाल भित्र र बाहिर आगमन एंव गमन (प्रस्थान) गर्ने सेवाग्राहीहरुले देहाय अनुसारको कार्य गर्न गराउन नहुने र गरेमा निम्न अनुसारको सजायको व्यवस्था भएकोले सोको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

क्र.स. निषेध गरिएका विषयहरु उल्लंघन गरेमा हुने सजाय
विदेशी व्यक्तिले राहदानी र भिसा नलिई नेपाल भित्र प्रवेश गर्न र नेपालमा वस्न नपाउने । जरिवाना समेत गरी नेपालबाट निस्कासन गर्न सकिने ।
नाम, उमेर, राष्ट्रियता वा अन्य विवरण ढाट्ने, झुट्टा विवरण दिने वा जाली राहदानी वा भिसा प्रयोग गर्न नहुने । रु.५० हजारसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै ।
जाली राहदानी वा भिसा पेश गरी नेपाल भित्र प्रवेश, उपस्थिति र नेपालबाट प्रस्थान गर्न नहुने । पहिलो पटक २५ हाजरसम्म जरिवाना वा २ बर्षसम्म कैद वा दुवै । उक्त कार्य दोहोर्‍याएमा पटकै पिच्छे ५० हजारसम्म जरिवाना वा पाँच बर्षसम्म कैद वा दुवै ।
आधिकारिक राहदानी र भिसा नभएको विदेशीलाई कसैले नेपाल भित्र प्रवेश, उपस्थिति र प्रस्थान गराउन नहुने । मतियार (दोषि) लाई हुने सजायको आधा सजाय (जरिवाना तथा कैद) ।
कुनै पनि विदेशीले पदयात्रा क्षेत्रमा अनुमति नलिई यात्रा गर्न नहुने । उल्लंघन गरेमा नियमित गर्दा लाग्ने दस्तुर, जरिवाना अशुल गरी नेपालबाट निष्काशन हुने ।
अध्यागमन ऐन र ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरित कुनै पनि कार्य गर्न नहुने । ठहर भएको विगो रकम सहित ५० हजार रुपैयासम्म जरिवाना हुने ।

 थप जानकारी तथा सूचना

१. राहदानी र भीषा सम्बन्धि कार्यका साथै अन्य कागजात तयार गर्ने र कागजातको आधिकारीकता प्रमाणित गर्ने कार्य सम्बन्धि सेवा नेपाल सरकारका देश भित्र रहेका विभिन्न निकायबाट र अन्य मुलुकमा रहेका दुताबास,महावाणिज्य दुताबास तथा कन्सुलर कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने छ ।

२. अध्यागमन सम्बन्धी कानूनी प्रावधान र महत्वपूर्ण सूचना तथा जारकारी अध्यागमन विभागको वेबसाइटबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

३. बैदेशिक रोजगारी लगायत अन्य उद्देश्यले विदेश जाने नेपालीले राहदानी, गन्तब्य देशको भिसा लगायत अन्य कागजात सहित प्रस्थान अनुमति र विदेशबाट नेपाल प्रवेश गर्दा आगमनको प्रमाण अनिवार्य रुपमा प्रस्थान तथा प्रवेश विन्दुमै लिनु पर्नेछ ।

४. राहदानी, भिसा वा अनुमति पत्र नभएका विदेशीलाई कुनै पनि एजेन्सीले आफ्नो होटल वा घरमा भाडामा राख्न वा कुनै सेवा उपलब्ध गराउन हुदैन । आफ्नो घर÷होटेलमा वसेका र आफुले सेवा पु¥याएका विदेशीहरुको लगत प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता भित्र अध्यागमन विभागमा दिनु पर्नेछ ।

५. भिसा लिने लगायतका अधिकांस सेवा अनलाइन फारामद्वारा अध्यागमन विभाग तथा अन्तर्गत कार्यालयहरुबाट तोकिए बमोजिम लिन सकिनेछ ।

६. सेवाग्राहीको सुविधाको लागि विभाग र अन्तर्गत कार्यालयमा नागरिक वडापत्र (Citizen Charter) को व्यवस्था गरिएको छ ।

७. सेवा प्रवाह सम्वन्धी थप कुनै गुनासो भएमा यस विभागको टेलिफोन नं. ०१४४२९६६० मा सम्पर्क राख्न सकिने छ ।