अफगानिस्तान उडान अनुमति सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति: 2016-07-03

नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०७३।०३।१९ मा निर्णय

नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७३।०३।०९ को निर्णयानुसार अफगानिस्तान लगायत अन्य ३ (तीन) वटा मुलुकमा नेपाली कामदारलाई काम गर्न जान श्रम स्वीकृति प्रदान नगर्ने निर्णय गरेको छ । सो निर्णयले अफगानिस्तानमा नयाँ श्रम स्विकृति नदिने तर पूर्व स्वीकृति लिई अफगानिस्तान गएका र हाल नेपालमा बिदामा आएका कामदारहरु पुनः उक्त मुलुकमा जान मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बिपरित नहुने गरी संलग्न निबेदनको ढाँचा बमोजिम निबेदन दिनेलाई निजकै जिम्मेबारीमा जान दिने गरी नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०७३।०३।१९ मा निर्णय भएको भनि श्रम तथा राेजगार मन्त्रालयको (बैदेशिक रोजगार तथा श्रम सहचारी समन्वय शाखा) को च.नं.४७० मिति २०७३।०३।१९ को पत्रबाट लेखि आएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा अनुरोध छ ।

 

मिति २०७३।०३।०९ को नेपाल सरकारको निर्णय

(क) सुरक्षााको दृष्टिले खतरायुक्त रहेका अफगानिस्तान, सिरिया,लिबिया र इराकमा नेपाली कामदारलाई काम गर्न जान श्रम स्वीकृति प्रदान नगर्ने ।

(ख) अफगानिस्तानको काबुलमा २०७३ असार ६ गते भएको आतङ्ककारी घटनामा परी निधन भएका नेपाली कामदारका परिवारका सदस्यलाई दश लाख रुपैया सहायता उपलब्ध गराउने ।

(ग) उक्त घटनामा घाइते भएका नेपाली कामदारको उपचारको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्ने ।

(घ) खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम लाग्ने खर्च  (बैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषले व्यहोर्ने बाहेक) अर्थ मन्त्रालयले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको नाममा निकासा दिने ।

(ङ) बैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा तत्काल गर्नुपर्ने नीतिगत र कार्यगत सुधारहरुका वारेमा १५ दिन भित्र मन्त्रिपरिषद् समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सरोकारवाला सरकारी निकायहरु तथा विज्ञहरुसमेत रहेको समिति गठन गर्ने ।

 

अध्यागमन कार्यालय, त्रि.अ.वि.मा पेश गर्नु पर्ने निवेदनको ढाँचा

 

श्रीमान प्रमुखज्यू

अध्यागमन कार्यालय, त्रि.अ.वि.गौचर

                                         विषय : अफगानिस्तान जान उडान अनुमति पाँउ ।

महोदय,

           म विगत ................... बर्षदेखि अफगानिस्तानको ........................ स्थित ............................................................... कम्पनिमा सुरक्षाा गार्डको रुपमा कामकाज गर्दै अाईरहेको छु । अफगानिस्तानमा आन्तरिक द्वन्द भएपनि मेरो ड्युटी सुरक्षाा गार्डको मात्र भएको र मेरो काम गर्ने कम्पनीको सुरक्षित आवास गृहमा नै बसोवास गर्ने भएकाेले म सुरक्षित छु । मेरो सुरक्षााको विषयमा म स्वयं चनाखो एवं जिम्मेवार  रहनेछु । म आवासदेखि कार्यस्थल आउन जान बुलेटप्रुफ गाडीको समेत व्यवस्था भएको हुँदा पूर्ण सुरक्षित रहेकोले उडान अनुमति पाउन अनुोध गर्दछु ।

 

दस्तखत :

जाने व्यक्तिको नाम,थर :

नेपालको ठेगाना :

परिवारको नजिकको व्यक्तिको नाम र सम्पर्क नम्बर :

पासपाेर्ट नं. :

अफगानिस्तान स्थित रोजगारदाता कम्पनीको नाम, ठेगाना र फोन नं.