अध्ययन भिसा बारे सोधिने प्रश्न

प्रकाशित मिति: 2017-04-01

 

  • अध्ययन भिषा कति किसिमका छन्?

 

अध्ययन भिषा अध्ययन,अनुसन्धान तथा अध्यापनको लागि जारी गरिन्छ।

 

  • मैले अध्ययन भिषा लिएर रोजगारी प्राप्त गर्न सक्छु?

 

अध्यापनको लागि अध्ययन भिषा लिएका बाहेक अन्यलाई काम गर्न निषेध गरिएको छ।

 

  • म अध्यापन गर्न चाहन्छु। मैले कुन कुन मुख्य कागजातहरु पेश गर्नुपर्नेछ?

 

  • शिक्षा मन्त्रालयको सिफारिश
  • गृह मन्त्रालयको कार्य सहमति
  • श्रम विभागको श्रम स्वीकृति

 

  • अध्यापनको लागि लिईने अध्ययन भिषाको शुल्क कति हो?

 

मासिक ४० अमेरिकि डलर । बहुप्रवेशी सुविधाको लागि थप ६० अमेरिकि डलर।

 

  • म शैक्षिक उपाधि प्राप्त गर्ने Degree Program को विद्यार्थी हुँ।मैले अध्ययन भिषा नवीकरण गर्न के गर्नुपर्छ?

 

अध्ययन भिषा प्राप्त गर्न चाहिने नियमित कागजात बाहेक तपाईको शैक्षिक प्रगति पुष्टि गर्ने प्रमाणपत्र आवश्यक हुन्छ।

 

  • अध्ययन भिषाको लागि न्युनतम मौज्दात कति हो।

 

प्रति ब्यक्ति वार्षिक ३००० अमेरिकि डलर। आश्रितको लागि प्रति आश्रित वार्षिक २०० अमेरिकि डलर