Internship मा जाने नेपाली विद्यार्थीहरुको लागि सूचना

प्रकाशित मिति: 2017-05-03

नेपाली विद्यार्थीहरुले बिदेशमा Internship गर्न जाँदा अध्यागमन विभागको पूर्व स्वीकृति प्राप्त गरिसकेपछि मात्र अध्यागमन कार्यालय त्रि. अ. वि बाट प्रस्थान अनुमति प्राप्त गर्न सक्ने ब्यवस्था मिति २०७४/०१/१९ को निर्णयानुसार सबै सरोकारवाला निकाय (अध्यापन गराउने शैक्षिक संस्था, अभिभावक तथा विद्यार्थी) लाई अनुरोध छ।