दशैं विदा सम्बन्दी सूचना

प्रकाशित मिति: 0000-00-00

यस विभागको एजेन्सी शाखा अष्टमी, नवमी र दशमी (२०७४/६/१२ देखी २०७४/६/१४) का दिन र पर्यटक शाखाको हकमा दशमी को दिन (२०७४/६/१४) बाहेक अन्य सार्वजनिक विदाको दिनमा साविक वमोजिम नै दिनको ११:०० वजे देखी १:०० वजे सम्म खुल्ला रहने जानकारी गराउँदछौं।