Contact Us

हाम्रो बारेमा तपाईका केहि गुनासो, सुझाव तथा प्रतिकृया भएमा आवश्यक सुधारका लागि हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। साथै हाम्रा कार्यालयहरु तथा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन तपाईलाई राम्रो लागेमा हामीलाई सो बारे पनि जानकारी गराई असल काम गर्ने कार्यालय र कर्मचारीको हौसला बढाउन सक्नुहुन्छ।तपाईबाट आएका प्रशंसाका केही शब्दहरु सकारात्मक सोचलाई प्रबर्द्धन गर्न र निष्ठापूर्वक खटेर काम गर्ने कर्मचारीलाई थप प्रोत्साहन गर्न अमूल्य सावित हुन सक्छन्। (Please send us your Feedback-Suggestion/Complaint/Compliment. We appreciate all kinds of your comments, criticisms and complaints as they guide us to get better at what we do. We are equally happy to receive your compliments if you have any, related to the performance of our institution and employees. Please let us know how you feel about our roles and work performance. Your few words of appreciation means a lot to us as they encourage and motivate our employees.)

Contact Info

Department of Immigration
Kalikasthan, Dillibazar, Kathmandu, Nepal

P: +977-01-4429659, 4429660

F: +977-01-4433935, 4433934

E: mail@nepalimmigration.gov.np

H: Sunday - Friday: 10:00 AM to 5:00 PM