सम्पर्क

 

अध्यागमन विभाग कालिकास्थान, काठमाडौं
टेलिफोन: 977 - 1 - 4429659/4429660/4438862/4438868
फ्याक्स: 977 - 1 - 4433934/4433935
इमेल:
dg@nepalimmigration.gov.np ,mail@nepalimmigration.gov.np
वेब: http://www.nepalimmigration.gov.np

फेसबुक पृष्ठ: facebook.com/nepalimmigration

 

कार्यालय समय:-

आइतबार देखि  बिहीबार : १०:३० - ५:००  सम्म (गर्मीमा )
                                    १०:३० - ४:०० सम्म ( हिउँदमा:-  जनवरी
देखि नोभेम्बर सम्म)

शुक्रवार: १०:३० -३:०० सम्म

 

भिषा आवेदन समय​:

आइतवार देखि बिहीबार सम्म: १०:३० -३:०० सम्म

शुक्रवार: १०:३० - १:०० सम्म