नेपाली नागरिकको लागि जानकारी

नेपाली नागरिकको लागि भिषा आवश्यकता भनेको नेपाली नागरिकहरुको लागि अन्य राज्यको अधिकारीहरुद्वारा राखिएको प्रशासनिक प्रवेश प्रतिबन्ध हो । जनवरी १, २०१७ देखि नेपाली नागरिकहरुलाई ३६ देशहरुमा भिषा नचाहिने वा on arrival भिषा उपलब्ध हुने हुँदा यात्रा स्वतन्त्रताको मामलामा नेपाली राहदानी ९७औं स्थानमा पर्दछ ।