सुचनाको हक

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ को प्रयोजनका लागि सार्वजनिक गरिएको सूचना

 

सूचना अधिकारीको नाम : कृष्ण वहादुर कार्की
पद: सूचना अधिकारी (निर्देशक)
सम्पर्क न. : ०१४४३५३४८
मोबयिल न.: ९८५१२१२७१४

 

View all Information Rights