Government of Nepal Logo
Government of Nepal
Ministry of Home affairs

Department of Immigration

Kalikasthan, Dillibazar, Kathmandu.

लकडाउनमा विदेश फिर्ता भएका विदेशीहरुको विवरण सम्बन्धमा